Current members

 • Principal Investigator (Assistant Professor)
  • Shotaro Yoshida
  • Profile (External link to Researchmap)
 • 1st grade graduate students
  • Shintaro Ishizue
  • Kai Sasaki
  • Yosuke Funakoshi
  • Tetsu Kawakami
  • Taiga Kodama
 • Undergraduate students
  • Yuta Nakayama
  • Jiedai Nakaya
  • Asuka Ikeda
  • Moe Ando
  • Kotaro Arai
  • Shota Hata
  • Kao Tsuchiya
  • Eito Nanba
  • Shunki Koyama
  • Yuma Hara
  • Naoki Yada