2023 Current members

 • Principal Investigator (Assistant Professor)
  • Shotaro Yoshida
  • Profile (External link to Researchmap)

 • 2nd grade Graduate students
  • Jiedai Nakaya
  • Moe Ando
  • Shota Hata
  • Kao Tsuchiya
  • Eito Namba
  • Shunki Koyama
  • Yuma Hara
  • Naoki Yada
 • 1st grade Graduate students
  • Kosuke Inagaki
  • Yuki Sato
  • Tatsuya Murakami
  • Kaito Nakaue
  • Kenshi Imamura
  • Mai Sato
  • Miki Iwata
 • Undergraduate students
  • Arata Okoshi
  • Yuto Ninomiya
  • Shoko Kusaka
  • Shunpei Fujii
  • Hyuga Oka
  • Chiaruo U
  • Toshiya Aoki
  • Masaaki Shoji
 • Alumni
  • 2021: Undergraduates> Asuka Ikeda, Yuta Nakayama, Kotaro Arai
  • 2022: Master>Shintaro Ishizue, Kai Sasaki, Yosuke Funakoshi, Tetsu Kawakami, Taiga Kodama, Undergraduates> Yusuke Sakai, Takehiro Shibasaki, Shota Suzuki, Yuki Nagashima